Economische (R)evolutie

Hoe creëren we een economie die in dienst is van de mens en natuur i.p.v. dat de mens en de natuur in dienst is van de economie?

Oceanen worden leeg gevist, CO2 uitstoot zorgt voor klimaat veranderingen, de Noordpool is net zo vervuild als een industrieel gebied, olie lekkage zorgt voor natuur rampen. Iedereen ziet en begrijpt dat we op een destructieve manier met de wereld omgaan. En toch zijn we niet in staat om dit te veranderen, klimaattoppen lopen uit op een aantal vage afspraken. De oplossing die er verzonnen worden liggen weer in de lijn van denken, als het denken dat de problemen heeft gecreëerd. Zoals het weggeven van CO2 rechten, waar weer in gehandeld wordt en veel geld mee verdiend kan worden.

De echte oorzaak van het probleem wordt niet aangepakt. Onze economie is nooit ontworpen om de samenleving ten goede te komen. De economie is in de loop der jaren ontstaan door het aannemen van wetten en het verbieden van zaken. Veel van deze beslissingen zijn ingegeven door eigen belang of korte termijn belang of blijken later een heel nadelig effect te hebben. De gevolgen van het slecht omgaan met de natuur en samenleving komt ten laste van de samenleving en niet van de veroorzaker. De credit crises toont dit duidelijk aan. Banken veroorzaken de crisis en worden gered, omdat ze “too big to fail” zijn, de kosten van deze reddingsactie worden gedragen door iedereen.

De oorzaak van deze problemen ligt in het feit dat in onze huidige economie geen rekening gehouden worden met de natuur. En met het niet doorberekenen van de kosten die niet direct met het produceren en distribueren van een product, zoals de gevolgen van de klimaat verandering niet in de olie/steenkool prijs is doorberekend. Bedrijven kunnen zonder gevolgen blijven vissen tot bepaalde vissen uitgestorven zijn, ongeacht wat de gevolgen voor de samenleving zijn. Ook wordt de groei van onze economie gerekend op basis van alle economische activiteiten, ongeacht of deze economische activiteiten nu goed of slecht zijn voor de samenleving. Het verkopen van sigaretten draagt bij aan een grotere economie, ondanks dat het roken de gezondheid verslechterd van de rokers, die daardoor weer meer ziektekosten maken. Die op zich ook weer bijdrage aan de economie.

Het wordt tijd dat we onze huidige economische wetten en regels eens onder de loop nemen en de economisch spelregels opnieuw ontwerpen zodat de economisch activiteiten van de mens bijdraagt aan een betere samenleving en een schone natuur en een duurzame toekomst.

Enkele kernvragen die deze website onderzoekt zijn:

  • Als we op dit moment de economie opnieuw zouden ontwerpen, hoe zou die er dan uit zien?
  • Hoe kan onze economie bijdragen aan de gehele mensheid i.p.v. een klein gedeelte ervan?
  • Hoe zouden we natuur en milieu in de economie integreren?
  • Welke stappen kunnen we hier in nemen en hoe kunnen we hierbij mensen op alle niveaus aanzetten tot verandering?

Gaan we een economie evolutie krijgen of dwingt een onvoorziene gebeurtenis ons tot een drastische revolutie?